fbpx

Bilgi ve Demo Talebi

Bu formu bitirebilmek için tarayıcınızda JavaScript'i etkinleştirin.
Onay kutuları (kopya)

Standart Paket Modül Detayları

Satınalma Yönetimi

Tedarikçi kartı tanımla ile başlayan Satınalma Yönetimi, Bağımsız Satınalma Talepleri, Teklif, Sipariş, iade ve irsaliyeleştirme süreçlerinizi kapsamaktadır.  MRP ihtiyaçları ile teklif ve sipariş kaydı aktarım ile oluşturulabilir. Modüle ait parametreler ile süreçlerinize ve sektörünüze özel kullanım ayarlamaları yapabilirsiniz. Modülde; menü bazında ve modüle ait detay raporlar bulunmaktadır.

Fason Yönetimi

Fason yönetimi, bir işletmenin dış kaynakları (fason işlemleri) kullanarak üretim süreçlerini optimize etmesini ve verimliliğini artırmasını sağlayan bir stratejidir. Bu süreç, genellikle HarmonyERP tarafından desteklenir. İşletme, hangi üretim süreçlerini veya işlemlerini dış kaynaklara (fasonlara) vereceğini belirler. HarmonyERP işletmenin belirlediği kriterlere göre potansiyel fason tedarikçilerini değerlendirir. Fiyatlandırma, kalite, teslimat süreleri gibi faktörler göz önüne alınır.

Stok Depo Yönetimi

Stok depo yönetimi, bir işletmenin ürün ve malzeme stoklarını etkili bir şekilde planlamasını, takip etmesini ve kontrol etmesini içeren bir süreçtir. Doğru stok yönetimi, işletmelerin talep değişikliklerine hızla yanıt vermesini, müşteri memnuniyetini artırmasını ve operasyonel verimliliği optimize etmesini sağlar.

Temel Satış Modülü

Bu modül, satış süreçlerini düzenlemek, müşteri ilişkilerini yönetmek, envanteri kontrol etmek ve finansal bilgileri kaydetmek gibi çeşitli fonksiyonları içerir. Her işletmenin ihtiyaçları farklı olduğu için, temel satış modülünün özellikleri işletmenin sektörüne, büyüklüğüne ve iş süreçlerine uygun olarak özelleştirilebilir. İşletmeler genellikle bu modülü, genel iş süreçlerini entegre ederek kullanırlar, bu da işletmenin tüm departmanlarının birbiriyle uyumlu çalışmasını sağlar.

Temel Üretim Modülü

Bu modül, üretim planlaması, stok kontrolü, iş emri yönetimi ve üretim performansının izlenmesi gibi çeşitli işlevleri içerir. İşletmelerin üretim kapasitelerini artırmalarına, maliyetleri azaltmalarına ve üretim süreçlerini daha etkin bir şekilde yönetmelerine yardımcı olucaktır.

Maliyetlendirme Standart BAO

Bir ürünün veya hizmetin üretilmesi veya sağlanması için gerekli olan tüm maliyetlerin belirlenmesi ve hesaplanması sürecidir. Bu süreç, işletmelerin ürün ve hizmetlerini karlı bir şekilde üretebilmesi ve fiyatlandırabilmesi için önemlidir. İşletmeler genellikle maliyetlendirme sürecini doğru bir şekilde yönetirlerse, karlılık ve rekabet avantajı elde edebilirler.

Muhasebe Finans Yönetimi

İşletmenin finansal kaynaklarını etkili bir şekilde yönetmesini sağlayan bir süreçtir. Bu süreç, işletmenin mali durumunu anlamak, finansal hedeflere ulaşmak ve sürdürülebilir bir mali yapı oluşturmak amacıyla çeşitli faaliyetleri içerir. Güçlü bir mali yönetim, işletmelerin değişen piyasa koşullarına uyum sağlamalarına, finansal hedeflerine ulaşmalarına ve riskleri etkili bir şekilde yönetmelerine yardımcı olur.

E-FATURA

işletmelerin finansal süreçlerini daha da optimize etmek için entegre edilebilir. Bu entegrasyon sayesinde e-fatura süreçleri, muhasebe modülleriyle doğrudan iletişim kurabilir, fatura verileri otomatik olarak kaydedilebilir ve maliyet tasarrufu sağlanabilir. Bu entegrasyon, iş süreçlerini daha verimli ve hatasız hale getirerek işletmelere rekabet avantajı sağlar.

E-ARŞİV

İşletmelere daha iyi bir bilgi yönetimi sağlar, yasal uyumun sağlanmasına yardımcı olur ve iş süreçlerinin optimize edilmesine katkıda bulunur. Ancak, her işletmenin ihtiyaçları farklıdır, bu nedenle entegrasyon stratejisi, işletmenin özel gereksinimlerine ve hedeflerine uygun olarak belirlenmelidir.

E-İRSALİYE

E-İrsaliye, kağıt irsaliyelerin dijitalleştirildiği bir sistemdir. İrsaliye, malın bir yerden başka bir yere taşınmasını belgeleyen ve genellikle ticaret işlemlerinin bir parçası olarak kullanılan bir belgedir. E-İrsaliye, bu süreci elektronik ortamda yönetmeyi sağlayan bir çözümdür. HarmonERP ise bir işletmenin temel iş süreçlerini entegre eden bir yazılım sistemidir.

EK Modül Detayları

Konfigürasyon Yönetimi

Özellikle büyük ölçekli organizasyonlarda ve karmaşık sistemlerde, sistem performansını optimize etme, riskleri azaltma ve sistem bütünlüğünü koruma açısından kritik bir rol oynar.

İleri Üretim Planlama Çizelgeleme (APS)

Üretim süreçlerinin gelecekteki taleplere göre nasıl planlanacağını belirlemek için kullanılır. İş gücü, makineler, malzemeler ve diğer üretim kaynaklarını optimal bir şekilde kullanmayı amaçlar. Üretim süreçlerini izleme ve gerçek zamanlı olarak takip etme yeteneği sağlar.

El Terminali Modülü

Sahadaki kullanıcıların çeşitli verileri elde etmelerini ve sisteme girmelerini sağlar. Bu, barkod okuyucular, dokunmatik ekranlar veya fiziksel klavyeler aracılığıyla gerçekleştirilebilir.  Sahadaki kullanıcıların sipariş alımı, faturalama ve sevkiyat işlemlerini yönetmelerine olanak tanır.

Bağlantılı Satış Takip Sistemi

Bağlantılı satış takip sistemleri, satış süreçlerini baştan sona takip etme yeteneğine sahiptir. Bu, müşteri taleplerini, teklifleri, sözleşmeleri ve diğer satış aşamalarını içerir. Ayrıca, satış performansını analiz etme ve raporlama işlevlerini içerebilir.

T-Soft Entegrasyonu

T-Soft profesyonel e ticaret altyapı sağlayıcısıdır. Online sipariş yoluyla ticaret yapmak isteyen herkese uygundur.

Bayi/Servis Yönetimi (WEB)

Bayilere ürün ve hizmetler hakkında düzenli eğitimler sağlanır. Bu, bayilerin ürünleri doğru bir şekilde pazarlamasına ve müşterilere etkili bir şekilde hizmet vermesine yardımcı olur. Bayilere düzenli stok güncellemeleri ve tedarik zinciri yönetimi desteği sağlanır. Bu, talepleri karşılamak için etkili bir envanter yönetimi anlamına gelir. Servis yönetimi ise ürünlerin bakımı, onarımı ve garanti hizmetleri ile ilgilenir. Bu, müşterilerin ürünleriyle ilgili sorunları çözmelerini sağlar.  Müşterilere teknik destek sağlama sürecini yönetir. Telefon, çevrimiçi destek veya saha servisi gibi farklı kanallar üzerinden destek sunar.

MES Entegrasyonu (Cormind)

MES, üretimde gerçekleşen operasyonları yönetir ve bu süreçlerin daha etkili ve verimli olmasını sağlamak için tasarlanmıştır. MES, üretimde gerçekleşen olayları izler, verileri toplar, analiz eder ve üretim sürecinin genel performansını artırmak için kullanılır.

River Entegrasyonu

Günümüzün bilgi sistemleri, hem dijital hem de fiziksel kaynaklardan benzeri görülmemiş miktarda veri üretmektedir. Düzgün bir şekilde alındığında, birleştirildiğinde ve analiz edildiğinde bu veri zenginliği, daha iyi müşteri deneyimlerine ve yeni operasyonel verimliliklere giden yolları aydınlatan kalıpları ve öngörüleri keşfetmek için kullanılabilir. Bir RİVER yazılım uygulama platformunu kullanarak iş süreci yürütmesini daha etkili bir şekilde kolayca keşfedebilir, anlayabilir ve yönetebilirsiniz.

Sigorta Poliçe

Sigorta sektörü genellikle çeşitli yasal düzenlemelere tabidir. ERP sistemi, bu düzenlemelere uyumu izleyebilir ve raporlayabilir. Her bir sigorta şirketi farklı ihtiyaçlara sahip olduğundan, ERP entegrasyonu özel bir yapılandırmayı gerektirebilir. Bu nedenle, bir sigorta şirketi için en iyi ERP çözümü, şirketin özel gereksinimlerini ve iş süreçlerini dikkate almalıdır.

Leasing İşlemleri

HarmonyERP sistemi, müşteri bilgilerini ve leasing sözleşmelerini yönetebilir. Müşteri bilgileri, kredi değerlendirmesi ve leasing sözleşmesi aşamalarında kullanılır. HarmonyERP entegrasyonu, leasing işlemlerini daha etkili bir şekilde izlemek, raporlamak ve yönetmek için işletmelere geniş bir görünürlük ve kontrol sağlar. Ayrıca, finansal kararlar almak ve iş süreçlerini daha verimli hale getirmek için önemli bir araçtır.

Bütçe Planlama

Bütçe planlama, bir organizasyonun gelecek dönemdeki gelir ve giderlerini belirlemesini, bu doğrultuda hedefler koyarak kaynaklarını yönetmesini içeren bir süreçtir. HarmonyERP sistemi, departmanlardan gelen bütçe önerilerini toplar ve merkezi bir bütçe oluşturulmasına olanak tanır. Bu, organizasyonun genel bütçe durumunu değerlendirmesine yardımcı olur.

Entegra Entegrasyonu

Eticaret siteniz ve pazaryeri mağazalarınızdan gelen siparişlerinizi, kargo entegrasyonumuzu kullanarak tek tuşla ve topluca anlaşmanız olan kargo şubenize iletebilirsiniz. Kargo entegrasyonu sayesinde kargo şubesinde yapılan işlemler, Entegra tarafından otomatik olarak yapılmış olur.

Net Ekstre Entegrasyonu

NetEkstre Açık Bankacılık Platformu ile çalıştığınız tüm bankalar artık tek panelde. Tüm hesap hareketlerinizi anlık görüntüleyip, raporlar ve bildirimler alırsınız. HarmonyERP / Muhasebe sistemlerinize kolayca entegre edersiniz.

Net Tahsilat Entegrasyonu (POS Entegrasyonu)

Bir işletmenin ödeme alım işlemlerini yönetme sürecini optimize etmek ve müşterilere çeşitli ödeme yöntemleri sunmak amacıyla kullanılan bir entegrasyon çeşididir. Genellikle POS (Point of Sale – Satış Noktası) sistemi ile ilişkilendirilir. Bu entegrasyon, müşterilerin satın almalarını gerçekleştirmeleri için kullandıkları ödeme yöntemlerini ve işletmenin finansal süreçlerini entegre eder.

Mutabakat (BA/BS)

Mutabakat, muhasebe ve finans alanlarında önemli bir süreçtir ve genellikle “Beyanname Alındı / Belgeyi Sayım” anlamına gelen BA/BS terimi ile ifade edilir. Mutabakat, finansal belgelerin, kayıtların ve hesapların birbirine uygunluğunu kontrol etmek ve doğrulamak için yapılan bir süreçtir.

Tedarikçi Teklif / Sipariş Mutabakat İletişim Portalı

Bir işletmenin tedarikçileriyle iletişim kurmak, teklifleri değerlendirmek, siparişleri yönetmek ve her iki taraf arasında mutabakat sağlamak için kullanılan bir çevrimiçi platformu ifade eder. Bu tür bir portal, tedarik zinciri yönetimi süreçlerini daha etkili ve şeffaf bir hale getirmeye yardımcı olur. Portal, tedarikçilerle teklif ve siparişlerle ilgili iletişimi kolaylaştırır. Sorular, ek bilgi talepleri ve diğer iletişim tedarikçi ve işletme arasında bu platform üzerinden gerçekleştirilebilir.

Evrak Takip

Evrak takibi, bir işletmenin gelen ve giden belgeleri, dokümanları ve dosyaları düzenli bir şekilde yönetmesini sağlayan kritik bir süreçtir. İlgili birimler, evrakları oluşturabilir ve sisteme yükleyebilir. Bu belgeler, siparişler, faturalar, sözleşmeler, personel dosyaları ve benzeri olabilir. Belgelere erişim düzeylerini ve güvenlik ayarlarını yönetme. Özellikle hassas bilgiler içeren belgelere sınırlı erişim sağlama.

Ziyaretçi Takip

Bu tür bir sistem, bir işletmenin ziyaretçilerini kaydetme, takip etme, güvenlik önlemlerini uygulama ve ziyaretçi deneyimini geliştirme amacı güder. İşletmelerin ziyaretçi yönetimi süreçlerini daha düzenli, güvenli ve verimli bir hale getirerek, genel güvenlik düzeyini artırır ve iş süreçlerini optimize eder.

Arşiv Odası Takip

Arşive alınan belgelerin, dosyaların ve dokümanların sisteme kaydedilmesi ve belirli kategorilere veya sınıflandırmalara atanması. Dokümanların dijital olarak taranması ve elektronik formatta arşivlenmesi. Bu, belgelere hızlı erişim sağlar ve fiziksel depolama alanını azaltır.

Üretim Personel İzleme Raporu

Üretim personel izleme raporu, bir işletmenin üretim süreçlerini ve üretim personelinin performansını takip etmek amacıyla kullanılan bir rapor türünü ifade eder. Bu tür bir rapor, işletmeye üretim süreçlerini optimize etme, verimliliği artırma ve çalışan performansını değerlendirme imkanı sağlar.

Mesai Talep

Mesai taleplerinin dijital olarak kaydedilmesi, yönetilmesi, onaylanması ve raporlanması gibi süreçleri içerir.

Toplantı Salonu Rezervasyonu

Bir işletmenin toplantı salonlarını planlama, rezervasyon yapma ve kullanma süreçlerini yönetmek için tasarlanmış bir yazılım çözümünü ifade eder. Bu tür bir sistem, toplantılar için uygun salonları bulma, rezervasyon yapma, rezervasyonları izleme ve raporlama gibi işlemleri daha etkili ve düzenli hale getirir.

Öneri Takip

İşletmelerin müşteri ve çalışanlardan gelen önerileri etkili bir şekilde yönetmelerini sağlar. Müşteri memnuniyetini artırır, iş süreçlerini iyileştirme fırsatları sunar ve şirketin rekabet avantajını güçlendirir.

Bilgi İşlem

İşletmenin teknoloji altyapısını daha etkili bir şekilde yönetmesini, kaynakları optimize etmesini ve BT hizmetlerini verimli bir şekilde sunmasını sağlar.

Potansiyel Satış Yönetimi (WEB)

Bir işletmenin potansiyel müşteri ilişkilerini ve satış süreçlerini çevrimiçi bir platform üzerinden yönetmeye odaklanan bir yazılım veya çözümü ifade edebilir. Bu tür bir çözüm, müşteri kazanımı ve satış süreçlerini optimize etmeyi amaçlar ve işletmelerin çevrimiçi kanallar aracılığıyla potansiyel müşterileri etkili bir şekilde takip etmelerine yardımcı olur.

Satış Teklif Yönetimi (WEB)

İşletmenin çevrimiçi bir platform üzerinden satış tekliflerini oluşturmayı, yönetmeyi ve izlemeyi amaçlayan bir yazılım çözümünü ifade edebilir. Bu tür bir çözüm, işletmelerin müşterilere hızlı ve etkili bir şekilde teklifler sunmalarına yardımcı olur. Satış temsilcilerinin veya işletme sahiplerinin çevrimiçi bir platform üzerinden hızlı ve özelleştirilebilir satış teklifleri oluşturabilmesini sağlamaktadır.

Satış Sipariş Yönetimi (WEB)

Siparişlerin, mevcut stok durumuyla eşleştirilmesi ve envanter yönetiminin otomatik olarak güncellenmesi, müşteri bilgilerinin, sipariş geçmişinin ve tercihlerinin bir müşteri ilişkileri yönetimi sistemine entegre edilmesi, işletmelere çevrimiçi satış süreçlerini yönetme ve müşteri siparişlerini etkili bir şekilde işleme koyma imkanı sağlar. Müşterilere daha iyi bir alışveriş deneyimi sunar ve işletmelerin envanter yönetimini optimize etmelerine yardımcı olur.

Kalite Yönetimi (WEB)

İşletmelerin kalite standartlarını yükseltmelerine, süreçlerini optimize etmelerine ve müşteri memnuniyetini artırmalarına yardımcı olur. Ayrıca, düzenleyici uyumluluğu artırır ve iş süreçlerinin şeffaflığını sağlar.

Üretim Tamamlama

İşletmelerin üretim süreçlerini daha etkili bir şekilde yönetmelerine, kaynaklarını verimli kullanmalarına ve genel operasyonel performanslarını artırmalarına yardımcı olur.

Entegra E-ticaret Entegrasyonu

E-ticaret entegrasyonu, bir işletmenin e-ticaret sitesi ile Entegra’nın yazılımı arasında veri alışverişi ve senkronizasyonunu sağlar. Bu entegrasyon, işletmelerin çeşitli iş süreçlerini otomatikleştirmelerine, hataları azaltmalarına ve verimliliklerini artırmalarına yardımcı olur.

Ödüyo Entegrasyonu (Banka Hareketleri Entegrasyonu)

İşletmelerin finansal süreçlerini manuel hataları azaltarak, verimliliği artırarak ve finansal verilerin doğruluğunu güvence altına alarak optimize etmelerine yardımcı olur. Ayrıca, finansal raporlama süreçlerini hızlandırabilir ve işletmelere gerçek zamanlı finansal görünürlük sağlar

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.